Shore-to-Ship installationer og faste- eller bevægelige stålbroer

Uanset om det er en Shore-to-Ship installation eller en bevægelig brokonstruktion, har Depenbrock Scandinavia et af Skandinaviens førende og kompetente teams til design, fremstilling, installation og udførelse af dit projekt.

Er det levering af landgangsfaciliteter til gående passagerer, linkspans til færger og ro-ro skibe, samt andre Shore-to-Ship installationer til færge, fragt og kommercielle havne, vil vi med glæde supporte dig.

Vi har erfaring med alle former for stålbrobyggeri – faste såvel som bevægelige broer og i alle størrelser - lige fra den store hængebro til mindre sti- og cykelbroer. Brokonstruktionerne konstrueret som vejbroer, jernbanebroer, landgangsbroer eller stibroer. Flere af dem har skulpturel karakter, og vi er vant til at arbejde tæt sammen med mange internationalt kendte arkitekter.

Design

Baseret på vores koncepter og metoder for installation har vores medarbejdere været involveret i mere end 120 total- hoved- og under-entreprise installationer gennem de seneste 25 år, hvoraf hovedparten stadig er i drift. Med vores mange års erfaring er vi i dag i stand til at udvikle løsninger til enhver type Shore-to-Ship og bro lokaliteter, samt løsninger tilpasset individuelle behov.

Projektorganisation – Du er i trygge hænder

Vores mange års erfaring har gjort os i stand til at opbygge en omfattende specialistviden indenfor design, fabrikation, levering og installation af Shore-to-Ship samt brobyggeri, og vi har interne ressourcer til at håndtere ALLE faser af et projekt – lige fra det konceptuelle layout og detaljeret design, til konstruktion, fremstilling, installation og idriftsættelse. Med denne erfaring er du i trygge hænder, når du samarbejder med Depenbrock Scandinavia.

Partnering, samarbejde og dialog er vejen til succes

En af de vigtigste parametre for et succesfuldt projekt er et tæt og konstruktivt samarbejde mellem interessenter, herunder bygherre, arkitekt, bygherrerådgiver og entreprenør.

Med udgangspunkt i bygherrens ønsker og behov bidrager vi med løsninger, der er inden for de overordnede budgetmæssige rammer og opfylder primære krav til design, funktionalitet, pålidelighed, bæredygtighed, levetid, vedligeholdelse og arkitektonisk udtryk.